Θερμομόνωση

Εξωτερική θερμοπρόσοψη, προϊόντα θερμομόνωσης όπως εξηλασμένη πολυστερίνη, ορυκτοβάμβακας, πετροβάμβακας, υαλοβάμβακας, θερμομονωτικό πλακίδιο για δώματα κά.

Οι θερμικές απώλειες προκαλούνται σ’ ένα κτίριο από τη μετάδοση της θερμότητας του αέρα ενός εσωτερικού χώρου προς την ατμόσφαιρα ή προς ψυχρότερους γειτονικούς χώρους ή/και αντίστροφα. Είναι γνωστό ότι ανάμεσα σε δύο σώματα με διαφορετικές θερμοκρασίες, προκαλείται μία συνεχής ροή θερμότητας από το θερμότερο προς το ψυχρότερο, κάτι που συμβαίνει το χειμώνα από το εσωτερικό του κτιρίου προς τον εξωτερικό κρύο αέρα, αλλά και το καλοκαίρι από τον εξωτερικό θερμό αέρα προς το δροσερότερο εσωτερικό του κτιρίου. Αυτή η ροή θερμότητας είναι αδύνατο να εμποδιστεί τελείως και μπορεί μόνο να περιοριστεί ως προς την ένταση και τη διάρκειά της. Αυτό γίνεται κατορθωτό με την θερμομόνωση του κτιρίου (π.χ. εξωτερική θερμοπρόσοψη), η οποία επιβραδύνει την ταχύτητα ανταλλαγής θερμότητας μέσα από τις επιφάνειες (τοίχους, στέγες, πατώματα, κουφώματα) που χωρίζουν περιοχές ή χώρους διαφορετικής θερμοκρασίας. Στη Κ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ θα βρείτε προϊόντα θερμομόνωσης και εξωτερικής θερμοπρόσοψης στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς!

Στην κατηγορία προϊόντων “Θερμομόνωση” θα βρείτε: