Στεγανοποίηση

Ασφαλτόπανα, μεμβράνες EPDM, τσιμεντοειδή επαλειπτικά, μεμβράνες κεραμοσκεπών, ασφαλτικά κεραμίδια, ανάλογα με την φύση του προβλήματος προτείνονται και τα αντίστοιχα υλικά.

Σε κάθε κτίριο επαγγελματικής ή ιδιωτικής χρήσης πρέπει να προβλέπεται η προστασία του απο την επίδραση και τις συνέπειες  της υγρασίας (υγρομόνωση και στεγανοποίηση). Για την προστασία των δομικών στοιχείων από την υγρασία, υπάρχουν πολλών ειδών στεγανωτικά υλικά, όσον αφορά την μορφή τους και τη σύστασή τους. Ανάλογα με το πρόβλημα και το δομικό στοιχείο το οποίο πρέπει να προστατευτεί, επιλέγεται και το αντίστοιχο υλικό, αφού εξεταστούν οι βασικές του φυσικές και χημικές ιδιότητες.
Οι ιδιότητες των υλικών που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, εξαρτώνται από την προέλευση της υγρασίας και κύρια από το δομικό στοιχείο στο οποίο θα γίνει η εφαρμογή (δώμα, τοιχείο υπογείου, τοίχος κ.λ.π.). Στη Κ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ θα βρείτε στεγανοποιητικά προϊόντα στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς!

Η κατηγορία προϊόντων “Στεγανοποίηση” περιλαμβάνει: